صرافی ارز دیجیتال
ریالی نت

24034213-9b10-407d-8deb-83fc60bc0038

تجزیه و تحلیل روزانه AVAX، ADA، JTO، QI، GFT

نویسنده : وبسایت خبری ارزدیجیتال ریالی نت
زمان تقریبی خواندن مطلب : 3 دقیقه

تجزیه و تحلیل بازارها امروز در روند صعودی هستند، به طوری که ارزش بازار جهانی 0.91 درصد بالاتر از 24 ساعته قبلی خود قرار دارد، زیرا کل سقف در زمان انتشار به 1.61 تریلیون دلار می رسد. شاخص ترس و طمع 81 است، زیرا در حال حاضر طمع غالب است. حجم معاملات جهانی 11 درصد در 24 ساعت کاهش یافت و در زمان انتشار به 75.2 میلیارد دلار رسید.

تجزیه و تحلیل قیمت Avalance

Avalance (AVAX) بر روی فعالیت گاو نر سوار است، زیرا قیمت بهمن پس از ثبت افزایش روزانه 21 درصدی و افزایش هفتگی 50 درصدی، در 33.2 دلار بود. در نتیجه قیمت بهمن، حجم معاملات توکن در همان دوره 130 درصد کاهش یافت و در حال حاضر 1.9 میلیارد دلار است.

باندهای بولینگر در حال واگرایی هستند و سطوح نوسان بالایی را در قیمت بهمن نشان می دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از خط متوسط در منطقه بیش از حد خرید است که فعالیت گاو نر را در قیمت بهمن نشان می دهد.

تحلیل قیمت کاردانو

Cardano (ADA) همچنان بر روی فعالیت گاو نر سوار است، زیرا قیمت Cardano پس از ثبت افزایش روزانه 19٪ و افزایش هفتگی 59٪، در 0.6224 دلار در زمان انتشار بود. در نتیجه قیمت کاردانو، حجم معاملات توکن در مدت مشابه 164 درصد افزایش یافت و در حال حاضر به 2.7 میلیارد دلار رسیده است.

باندهای بولینگر در حال واگرایی هستند و سطوح نوسان بالایی را در قیمت کاردانو نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از خط متوسط است که نشان دهنده برتری گاو نر بر قیمت کاردانو است.

تحلیل قیمت JTO

جیتو (JTO) همچنان بر روی فعالیت های گاو نر سوار است، زیرا قیمت جیتو پس از ثبت افزایش روزانه 46.6 درصدی و افزایش هفتگی 157 درصدی، در 4.28 دلار بود. در نتیجه قیمت Jito، حجم معاملات توکن در مدت مشابه 46 درصد افزایش یافت و در حال حاضر به 1.3 میلیارد دلار رسیده است.

باندهای LookiThe Bollinger در حال واگرایی هستند و سطوح نوسان بالایی را در قیمت Jito نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) با خروج از منطقه اشباع خرید اکنون در یک مسیر نزولی قرار دارد و فعالیت خرسی را در قیمت Jito نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل قیمت BENQI

BENQI (QI) نیز بر روی فعالیت گاو نر سوار است، زیرا قیمت QI پس از ثبت افزایش روزانه 39 درصدی و افزایش هفتگی 78 درصدی، در 0.0146 دلار در زمان انتشار بود. در نتیجه قیمت BENQ، حجم معاملات توکن در مدت مشابه 1040 درصد افزایش یافت و در حال حاضر به 83 میلیون دلار رسیده است.

باندهای بولینگر در حال واگرایی هستند و سطوح نوسان بالایی را در قیمت BENQI نشان می دهند. علیرغم افزایش، شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر خط متوسط قرار دارد که نشان دهنده فعالیت نزولی در قیمت BENQI است.

تحلیل قیمت Gifto

Gifto (GFT) نیز بر روی فعالیت گاو نر سوار است، زیرا قیمت Gifto پس از ثبت کاهش روزانه 54 درصدی و افزایش هفتگی 46 درصدی، در 0.0346 دلار بود. در نتیجه قیمت گیفتو، حجم معاملات توکن در مدت مشابه 800 درصد افزایش یافت و در حال حاضر 70.3 میلیون دلار است.

باندهای بولینگر در حال واگرایی هستند و سطوح نوسان بالایی را در قیمت Gifto نشان می دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از خط متوسط در منطقه بیش از حد خرید است، که نشان دهنده برتری گاو نر بر قیمت Gifto است.

🔮️ مهمترین اخبار مرتبط